• kreatywne
    rozwiązania
  • najlepsza
    strategia
  • szybkość
    działania

Inwestycje budowlane na nieruchomości zabytkowej

data dodania: 29.11.2017
Roboty budowlane przy nieruchomości wpisanej do rejestru mogą prowadzić osoby, które legitymują się odpowiednim kwalifikacjami określonymi w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawa wskazuje szereg prac, których wykonanie wymaga uprzedniego...

Zawierasz umowę z deweloperem? Sprawdź najczęściej stosowane klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich!

data dodania: 11.10.2017
Umowy deweloperskie to kopalnia klauzul niedozwolonych. Deweloperzy chcąc zabezpieczyć swój interes wprowadzają korzystne dla siebie postanowienia nie bacząc na interes konsumentów. Jednakże, konsument posiada odpowiednie środki, aby skutecznie walczyć z postanowieniami, które godzą w jego interes. Należy jednak pamiętać,...

Zmiany w przepisach o ochronie zabytków!

data dodania: 31.08.2017
Niewątpliwie w Polsce brakuje regulacji, które w sposób kompleksowy porządkowałyby zagadnienia związane z zabytkami. Nowelizacja, co prawda, nie zrewolucjonizuje przepisów w tej materii, ale na pewno zapewni lepszą ochronę zabytków. Na terenie kraju znajduje się wiele okazałych pałaców i...

Co zmieniła ustawa deweloperska?

data dodania: 14.06.2017
Ustawa deweloperska, a właściwie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego jest stosunkowo nową ustawą, która weszła w życie w dniu 29 kwietnia 2012 r. W związku z powyższym, ustawę deweloperską stosujemy do umów zawieranych z...

Dziś wchodzą w życie zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego! Zobaczmy co się zmienia.

data dodania: 01.06.2017
Głównym celem wprowadzenia zmian w obowiązującym kodeksie postępowania administracyjnego jest zapobieżenie przewlekłości postępowania, której z pewnością doświadczył każdy kto budował dom czy też próbował uzyskać koncesję. Zmianie ulega szereg przepisów dotyczących zasad procedowania przez organy administracyjne. Zostały dodane nowe...