• kreatywne
  rozwiązania
 • najlepsza
  strategia
 • szybkość
  działania

Prawo autorskie

Prawa autora powinny być chronione w szczególny sposób, jako że są przejawem twórczej działalności człowiek. Wielu twórców chciałoby zabezpieczyć swoje prawa do utworu, mieć wpływ na to w jaki sposób jest wykorzystywane i przez kogo, chroniąc w ten sposób swoją twórczość. Prawidłowe sporządzenie umowy w zakresie praw autorskich często bywa bardzo trudne. Błędne zapisy umowne dotyczące praw autorskich zwykle powodują, że są one nieskuteczne lub w niedostateczny sposób zabezpieczają interes twórcy. Kancelaria doradzi jak prawidłowo skonstruować umowę oraz jak skutecznie dochodzić swoich praw w przypadku gdy prawa autorskie zostały naruszone.

ZAKRES USŁUG

 • pomoc prawna przy sporządzaniu i negocjowaniu umów o dzieło autorskie,
 • doradztwo w zakresie ochrony autorskich praw majątkowych i osobistych,
 • reprezentowania przed sądami w sprawach o naruszenie praw autorskich lub praw pokrewnych.