• kreatywne
  rozwiązania
 • najlepsza
  strategia
 • szybkość
  działania

Prawo kontraktowe

Dobrze sporządzona umowa jest bardzo istotnym elementem wykonywanej działalności. Kwestia zabezpieczenia własnych interesów w umowie może okazać się kluczowa w trakcie konfliktu z drugą stroną.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na każdym etapie zawierania umów – od negocjacji, aż do podpisania umowy. Opiniujemy umowy, prowadzimy sprawy sądowe z tytuły niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Podpowiadamy, jak zgodnie z prawem wypowiedzieć umowę lub odstąpić od zawartej umowy minimalizując ewentualne negatywne skutki wynikające z rozwiązania umowy.

ZAKRES USŁUG

 • negocjowanie umów z kontrahentami,
 • sporządzania umów,
 • opiniowanie umów,
 • prowadzenie spraw sądowych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • doradztwo przy rozwiązaniu, wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy.