• kreatywne
  rozwiązania
 • najlepsza
  strategia
 • szybkość
  działania

Windykacja należności

Prawie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą miał do czynienia z niezapłaconymi fakturami. Często brak płatności prowadzi do utraty płynności finansowej, a niejednokrotnie do zupełnej niewypłacalności i upadłości przedsiębiorstwa. Dlatego też, bardzo ważnym jest, aby w odpowiednim momencie podjąć stosowne kroki zmierzające do odzyskania należności. Kancelaria zajmuje się odzyskiwaniem takich należności.

ZAKRES USŁUG

 • windykacja należności w postępowaniu przedsądowym,
 • windykacja należności w postępowaniu sądowym, w tym w elektronicznym postępowaniu sądowym,
 • windykacja należności w postępowaniu egzekucyjnym.