• kreatywne
  rozwiązania
 • najlepsza
  strategia
 • szybkość
  działania

Zamówienia publiczne

Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne jest, poza kilkoma wyjątkami, obowiązkowym elementem w przypadku wydatkowania środków publicznych. Obecnie wiele instytucji publicznych ubiega się o dofinansowania  m.in. z Unii Europejskiej. Każde wydatkowanie tych pieniędzy wymaga przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, co wiąże się z koniecznością znajomości przepisów prawa zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych. Pomagamy naszym Klientom w prawidłowym przeprowadzeniu procedury. Świadczymy pomoc prawną na rzecz Wykonawców, którzy chcą wziąć udział w postępowaniu, aby ich oferta była ważna i nie podlegała odrzuceniu.

ZAKRES USŁUG

 • sporządzanie SIWZ oraz pozostałych dokumentów przetargowych,
 • kompleksowe wsparcie dla uczestników procesu realizacji zamówień publicznych, w tym doradztwo w przygotowywaniu ofert przetargowych,
 • sporządzanie odwołania i reprezentacja przed KIO.