• kreatywne
  rozwiązania
 • najlepsza
  strategia
 • szybkość
  działania

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

W gąszczu często zmieniających się przepisów prawa administracyjnego trudno się odnaleźć nawet profesjonalistom. Brak wiedzy i doświadczenia znacznie utrudnia załatwienie jakiejkolwiek sprawy przed organami administracji. Decyzje wydawane przez organy często są wadliwe i można je uchylić zaskarżając do sądu administracyjnego. Jednak prawidłowe sporządzenie odwołania, skargi lub innego pisma procesowego wymaga specjalistycznej wiedzy. Pomożemy Ci sporządzić każde pismo do organu administracyjnego, skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego czy skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podpowiemy Ci jak rozwiązać problem by osiągnąć zamierzony cel.

ZAKRES USŁUG

 • sporządzanie odwołań od decyzji lub postanowień administracyjnych,
 • sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego

 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

 • doradztwo w zakresie spraw administracyjnych.