• kreatywne
  rozwiązania
 • najlepsza
  strategia
 • szybkość
  działania

Spory sądowe

Prowadzenie postępowania sądowego wymaga nie tylko znajomości prawa materialnego, ale przede wszystkim procedury cywilnej. Często zdarza się, że strona postępowania sądowego występująca bez profesjonalnego pełnomocnika ze względu na brak znajomości przepisów lub niedostateczną znajomość prawa przegrywa proces. Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w tym zakresie.

ZAKRES USŁUG

 • sporządzanie pism procesowych wszczynających postępowanie sądowe oraz apelacji od wyroków,
 • przygotowywanie innych pism procesowych w postępowaniu sądowym,
 • opracowywanie strategii procesowej,
 • zastępstwo procesowe.