• kreatywne
  rozwiązania
 • najlepsza
  strategia
 • szybkość
  działania

Umowy deweloperskie

Wobec wysokich cen najmu mieszkania, coraz więcej osób decyduje się na zakup własnego mieszkania, niejednokrotnie zaciągając ogromne kredyty i inwestując całe swoje oszczędności. Deweloperzy kuszą kolejnymi inwestycjami i promocjami. Kupno mieszkania od dewelopera wiąże się z koniecznością podpisania umowy deweloperskiej. Niemalże każda umowa deweloperska zawiera klauzule niedozwolone. Deweloperzy często przerzucają na konsumentów większość kosztów, których konsumenci nie powinni ponosić, używają w umowach nieostrych pojęć co pozwala im na dowolność interpretacyjną w sytuacjach spornych,  żądają wyrażenia zgód i pełnomocnictw co pozwala im na decydowanie o nieruchomości wspólnej przez nieokreślony czas. Podpisanie umowy z niekorzystnymi postanowieniami może kosztować Cię wiele nerwów i pieniędzy w przypadku gdy deweloper będzie opóźniał się z zakończeniem budowy inwestycji, odda lokal z wadami lub też będziesz chciał odstąpić od umowy z jakichkolwiek przyczyn. Jeżeli chcesz mieć pewność, że umowa, którą podpisujesz nie zawiera pułapek skontaktuj się z nami celem weryfikacji postanowień umowy.

ZAKRES USŁUG

 • analiza umów deweloperskich pod kątem klauzul niedozwolonych,
 • doradztwo w zakresie odstąpienia od umowy deweloperskiej,

 • reprezentacja przed sądami w przypadku sporu z deweloperem (m.in. o zapłatę kar umownych, z tytułu nienależytego wykonania umowy, o przeniesienie własności nieruchomości),

 • inne kwestie związane z umowami deweloperskimi.