• kreatywne
  rozwiązania
 • najlepsza
  strategia
 • szybkość
  działania

Ochrona zabytków

Wpis nieruchomości do rejestru zabytków w sposób znaczący ogranicza prawo własności. Liczne obostrzenia prawne powodują, że trudniej jest dokonywać inwestycji na takiej nieruchomości. Niemalże każda zmiana w nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wymaga pozwolenie konserwatora zabytków. Kancelaria zajmuje się doradztwem w zakresie ochrony zabytków i reprezentacją Klientów przed  organami ochrony zabytków.

ZAKRES USŁUG

 • pomoc i doradztwo przy uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń w myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • reprezentowanie przed sądami administracyjnymi i instytucjami administracji publicznej w postępowaniach dotyczących zabytków,
 • pomoc i doradztwo w postępowaniu o wpisanie lub wykreślenie zabytku z rejestru zabytków.