RADCA PRAWNY Z WARSZAWY

AGNIESZKA GAWŁOWSKA

Zapewnimy Ci wsparcie prawne na miarę Twoich potrzeb. Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Gawłowskiej świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców.

RADCA PRAWNY Z WARSZAWY

AGNIESZKA GAWŁOWSKA

Zapewnimy Ci wsparcie prawne na miarę Twoich potrzeb. Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Gawłowskiej świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców.

ZAKRES USŁUG

Angażując się w każdą sprawę, staramy się dokładnie rozpoznać potrzeby naszych klientów, aby móc doradzić im najbardziej optymalne rozwiązania. Jesteśmy do Państwa dyspozycji zawsze, gdy tylko nas potrzebujecie. Wyróżnia nas współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu, rzetelność, profesjonalizm i kreatywność.

Angażując się w każdą sprawę, staramy się dokładnie rozpoznać potrzeby naszych klientów, aby móc doradzić im najbardziej optymalne rozwiązania. 

Kliknij po więcej
informacji

DLACZEGO WARTO?

DOŚWIADCZENIE I WIEDZA

Problemy prawne potrafią negatywnie wpływać na sytuację osobistą i majątkową. Pozostawienie ich bez właściwego rozwiązania tylko przyczyni się do powstania negatywnych skutków prawnych, których eliminacja będzie utrudniona lub nawet niemożliwa. Decydując się na nawiązanie współpracy z naszą Kancelarią możesz liczyć na:

BLOG KANCELARII

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszymi wpisami blogowymi, które znajdują się w zakładce „aktualności”. Poruszamy tam zagadnienia, które mają duże znaczenie praktyczne dla naszych Klientów. Wiedzę przekazujemy prostym i zrozumiałym językiem.

RADCA PRAWNY

AGNIESZKA GAWŁOWSKA

Agnieszka Gawłowska – radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Swoją ofertę kieruje do klientów biznesowych i indywidualnych. Zajmuje się szeroko pojętym prawem nieruchomości, prawem budowlanym i inwestycyjnym, ochroną zabytków, zamówieniami publicznymi. Świadczy stałą obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych.

Doradza klientom w procesie inwestycyjnym, pomaga w uzyskaniu warunków zabudowy i pozwoleń na budowę. Bierze udział w przygotowaniu procesu budowlanego, opracowuje umowy dla uczestników procesu budowlanego: wykonawców, inspektorów nadzoru. Reprezentuje klientów w sporach sądowych związanych z procesem budowlanym zarówno po stronie inwestora jak i po stronie wykonawcy.

W swojej dotychczasowej praktyce analizowała wiele umów deweloperskich pod kątem klauzul niedozwolonych. Współpracuje z deweloperami pomagając przygotować przedsięwzięcie deweloperskie do sprzedaży. Reprezentuje klientów przed organami administracyjnymi (w tym przed organami ochrony zabytków) oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi. Zajmuje się sporządzaniem i analizą umów cywilnoprawnych przez pryzmat potencjalnych zagrożeń dla klienta. Brała czynny udział w negocjowaniu i zawieraniu umów z wykonawcami robót budowlanych, a także innymi podmiotami, takimi jak: Narodowy Bank Polski, Polska Agencja Prasowa, TVN. 

Uczestniczyła w przeprowadzaniu procedur postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym brała udział w realizacji projektu w ramach Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wartość projektu 48,5 mln zł) oraz w realizacji programu Rewitalizacji Łazienek Królewskich realizowanego w latach 2011-2016 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Funduszy Norweskich (wartość projektu 18,5 mln zł).