O KANCELARII

STRONA GŁÓWNA > O KANCELARII

RADCA PRAWNY AGNIESZKA GAWŁOWSKA

Agnieszka Gawłowska – radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Swoją ofertę kieruje do klientów biznesowych i indywidualnych. Zajmuje się szeroko pojętym prawem nieruchomości, prawem budowlanym i inwestycyjnym, ochroną zabytków, zamówieniami publicznymi. Świadczy stałą obsługę prawną spółdzielni mieszkaniowych.

Doradza klientom w procesie inwestycyjnym, pomaga w uzyskaniu warunków zabudowy i pozwoleń na budowę. Bierze udział w przygotowaniu procesu budowlanego, opracowuje umowy dla uczestników procesu budowlanego: wykonawców, inspektorów nadzoru. Reprezentuje klientów w sporach sądowych związanych z procesem budowlanym zarówno po stronie inwestora jak i po stronie wykonawcy.

W swojej dotychczasowej praktyce analizowała wiele umów deweloperskich pod kątem klauzul niedozwolonych. Współpracuje z deweloperami pomagając przygotować przedsięwzięcie deweloperskie do sprzedaży. Reprezentuje klientów przed organami administracyjnymi (w tym przed organami ochrony zabytków) oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi. Zajmuje się sporządzaniem i analizą umów cywilnoprawnych przez pryzmat potencjalnych zagrożeń dla klienta. Brała czynny udział w negocjowaniu i zawieraniu umów z wykonawcami robót budowlanych, a także innymi podmiotami, takimi jak: Narodowy Bank Polski, Polska Agencja Prasowa, TVN. 

Uczestniczyła w przeprowadzaniu procedur postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym brała udział w realizacji projektu w ramach Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wartość projektu 48,5 mln zł) oraz w realizacji programu Rewitalizacji Łazienek Królewskich realizowanego w latach 2011-2016 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Funduszy Norweskich (wartość projektu 18,5 mln zł).

RADCA PRAWNY AGNIESZKA GAWŁOWSKA

Agnieszka Gawłowska to doświadczony radca prawny, wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jej obszar działania obejmuje szeroko pojęte prawo cywilne, prawo budowlane, zamówienia publiczne, ochronę zabytków oraz prawo kontraktowe. Jej usługi są skierowane zarówno do klientów biznesowych, jak i indywidualnych, a także spółdzielni mieszkaniowych, dla których świadczy stałą obsługę prawną.

Mecenas Gawłowska posiada bogate doświadczenie w analizowaniu umów deweloperskich pod kątem klauzul niedozwolonych. Reprezentuje klientów zarówno przed organami administracyjnymi, w tym organami ochrony zabytków, jak i przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Jej specjalnością jest sporządzanie i analiza umów cywilnoprawnych pod kątem potencjalnych zagrożeń dla klienta. Ponadto, brała czynny udział w negocjacjach i zawieraniu umów z wykonawcami robót budowlanych oraz innymi podmiotami, takimi jak Narodowy Bank Polski, Polska Agencja Prasowa i TVN.

Radca Prawny Agnieszka Gawłowska miała również udział w przeprowadzaniu procedur postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach swojej działalności brała udział w realizacji projektu priorytetowego o wartości 48,5 mln zł, który dotyczył ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto, była zaangażowana w program rewitalizacji Łazienek Królewskich, który realizowano w latach 2011-2016 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Funduszy Norweskich o wartości 18,5 mln zł.

Dzięki swojej wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu, Agnieszka Gawłowska jest w stanie zapewnić profesjonalną i kompleksową obsługę prawną klientom z różnych sektorów gospodarki oraz osobom indywidualnym.

POMOC PRAWNA

KONTAKT Z KANCELARIĄ

Jeżeli doświadczacie Państwo problemów prawnych, tak w życiu prywatnym, jak i podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Zapraszamy do nawiązania kontaktu. Zapewnimy Państw fachową i rzetelną pomoc prawną.

CO NAS WYRÓŻNIA?

AGNIESZKA GAWŁOWSKA

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Gawłowskiej funkcjonuje na rynku usług prawnych od wielu lat. Wyróżnia nas ponadprzeciętne zaangażowanie i zorientowanie na pozytywne rezultaty naszych Klientów.

DOŚWIADCZENIE

Radca Prawny Agnieszka Gawłowska posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe.

KOMPETENCJE

Państwa sprawę będzie prowadził profesjonalny pełnomocnik w osobie radcy prawnego.

ZAANGAŻOWANIE

Wyróżnia nas ponadprzeciętne zaangażowanie w prowadzone sprawy.

PROFESJONALIZM

Każdą sprawę prowadzimy z zachowaniem zasad najwyższej staranności.