• kreatywne
    rozwiązania
  • najlepsza
    strategia
  • szybkość
    działania

O kancelarii

Założycielką Kancelarii jest Agnieszka Gawłowska – radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Kancelaria ma swoją siedzibę w Warszawie, jednak realizuje zlecenia na terenie całego kraju.

Agnieszka Gawłowska zajmuję się m.in. szeroko pojętym prawem cywilnym, prawem budowlanym, zamówieniami publicznymi, ochroną zabytków i prawem kontraktowym.

Agnieszka analizowała wiele umów deweloperskich pod kątem klauzul niedozwolonych. Reprezentuje klientów przed organami administracyjnymi (w tym przed organami ochrony zabytków) oraz sądami powszechnymi i  administracyjnymi. Zajmuje się sporządzeniem i analizą umów cywilnoprawnych pod kątem potencjalnych zagrożeń dla klienta. Brała czynny udział w negocjowaniu i zawieraniu umów z wykonawcami robót budowlanych, a także z innymi podmiotami, takimi jak: Narodowy Bank Polski, Polska Agencja Prasowa, TVN. Brała czynny udział w przeprowadzaniu procedur postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym uczestniczyła w realizacji projektu w ramach Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wartość projektu 48,5 mln zł) oraz w realizacji programu Rewitalizacji Łazienek Królewskich realizowanego w latach  2011 – 2016 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Funduszy Norweskich (wartość projektu 18,5 mln zł).