ISTOTNE ZMIANY KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Głównym celem wprowadzenia zmian w obowiązującym kodeksie postępowania administracyjnego jest zapobieżenie przewlekłości postępowania. Co jeszcze jest ważne?