CO ZMIENIŁA USTAWA DEWELOPERSKA?

Co zmieniła ustawa deweloperska? Na jakie zapisy rzeczonego aktu prawnego należy zwrócić szczególną uwagę?